Cerstvy vzduch ve francouzstine

Zdraví a výjimečný blahobyt a lidská výkonnost chce ve velkém časovém období od centra a prostředí, ve kterém je volný čas a výkon. Proto je důležité zajistit, aby značka a čistota vdechovaného vzduchu na pracovišti odpovídala daným předpisům a množstvím. Rozvoj různých odvětví průmyslu přispívá k tomu, že se zvyšují i ​​požadavky související s životním prostředím, důvěrou a zdravím v pozadí práce. Tyto prvky berou v úvahu skutečnost, že poptávka po „zdravém ovzduší“ nyní, i když v budoucnu bude otázkou popředí.

Aby byla zajištěna dobrá ventilace pracovních stanic nyní v počáteční fázi výběru vhodného zařízení, měly by být provedeny vhodné analýzy, výpočty a projektové knihy pro provedení správného systému větrání. Konstrukce systémů pro odsávání prachu, navrhování odprašovacích systémů pro velké podniky. Nejdůležitější etapou projektových prací je odhad specifické rychlosti vzduchu v pozadí, kde je znečištění umístěno, ve formě, která zajistí odpovídající strhávání prachových částic nebo plynu u zdroje znečištění. Nejdůležitější je zajistit dostatečné dávky výměny vzduchu v objektu v souladu s hygienickými požadavky. Dalším velkým problémem mezi mnoha designéry je určitě rychlost proudění vzduchu v potrubí v takovém přístupu, že se nedostanou blíže k převzetí znečištění ve ventilačních kanálech a na druhé straně k minimalizaci hluku a odporu průtoku. Co se počítá, jsou rozsáhlé příjmy za podmínek, které trvají v průběhu provozu systému. Správně zvolené komponenty systému bez nadměrných rozměrů mohou také snížit provozní náklady. Všechny instituce a filtrační a ventilační styly jsou realizovány podle přesně definovaných veličin, od teoretických základů a hygienických požadavků až po odborné zkušenosti. Ke každému úkolu od spotřebitele by se mělo přistupovat individuálně. Společnosti rozvíjejí a poskytují několik konceptů pro možnost odprášení pracovních míst, od některých po ekologické.