Financni vykaz kam se ma predlozit

Změny v DPH, počínaje dnem 1. ledna 2015. provedeny kontrolní pokladny se staly důležitým prvkem tvoří základ pro činnosti vypořádání obchodů. Tuto částku však nesmí použít každý, kdo zahájí hospodářskou kampaň.

Výjimky z účelu vlastnění pokladnyRegistrační pokladny nejsou nutné pro úspěch lidí, jejichž roční nákupy nepřesahují 20 000 PLN, zatímco povinnost mít registrační pokladny se vztahuje pouze na společnosti, které uvádějí prodej podle situace jednotlivců a zemědělců. Společnosti, které jsou povinny provést vypořádání pomocí pokladny, musí současně zaznamenat každou transakci, ke které došlo po zakoupení pokladny. A společnosti, které během roku překročily obrat 20 000 PLN, by měly začít zaznamenávat zisky pomocí pokladny po 2 měsících ode dne, kdy překročily uvedený limit. Registrační pokladny nemusí být podniky, které provozují vzdělávací, finanční, pojišťovací a telekomunikační služby.Úleva na nákup hotovostiNákup v hotovosti bude stát několik set zlatých, ale podnikatel, který nakupuje na pokladnu, lze očekávat návrat ve výši až 90% z kupní ceny, hodnota odpočtu nemůže jít 700 zlotých. Pro získání této odpočtu musí podnikatel, který zakoupil pokladnu, poskytnout domácímu finančnímu úřadu písemnou informaci o nemovitosti z pokladny dříve, než ji začne mít, se skutečnou specifikací místa použití pokladny se skutečností, že se nakoupí v pokladně, a potvrzení o splnění požadavků na záznamové zařízení dohromady se zákonem o DPH. Úleva dána na nákup hotovosti však důležité přijít v okamžiku poskytnutí peněz není obsluhován. Spolu s prodejem záznamového zařízení akt by měly být obsluhovány nejméně jednou za 25 měsíců v profesionálních službách.Registrovat se v pokladně je spojeno s povinností uchovávat kopie vydaných účtenek (po dobu 2 let, jakož i denní, týdenní a měsíční zprávy (po dobu 5 let od konce účetního roku, ve kterém byly údaje poskytnuty. Účelem držitele pokladny je samozřejmě vydávat zákazníkům originální potvrzení.