Identifikace kritickych infrastrukturnich hrozeb

BioretinBioretin - Unikátní omlazující recept ve formě krému!

Inovativní průmysl používá desítky tisíc hořlavých a výbušných látek. Parametry plynů a kapalin jsou v mnoha případech dobře známé a dokumentované. Identifikace hrozeb, které se týkají jejich přítomnosti v pracovním procesu, je tedy celkem příjemná. Situace se zastavuje kvůli velkému množství obtěžování úspěchem při přemísťování, skladování nebo zpracování sypkých materiálů. V mnoha případech představují zdánlivě neškodné látky, jako je mouka, dřevo, cukr, kakao, hliník nebo papír v perspektivě prachu, velké nebezpečí výbuchu.

Průmyslové centrální vakuové instalace se používají k odstraňování usazeného prachu z parketových podlah, plochých povrchů a konstrukce nástrojů a hal. Jedná se o udržování hygieny v oblasti práce, a to je jediná ochrana pracujících osob a strojů a příslušenství proti negativním účinkům prachu, v moderním riziku sekundárního výbuchu. Každá společnost provozující průmyslová zařízení musí provádět montáž a montáž v souladu s příslušnými normami stanovenými v instalaci atextu směrnice.

Důležitý úkol, který provádí centrální vysávání:- ochrana zdraví a bytí žen vytvářených před nepříznivými účinky prachu.- ochrana organizace a příslušenství proti selhání na konci rušení prachem,- ochrana staveniště i pro ženy, které vykonávají práci, proti účinkům nekontrolované exploze pylu.

Varování - nebezpečí výbuchuPokud se během vakuování vyskytnou hořlavé nebo výbušné látky, plyny, prach, kapalné páry nebo hybridní směsi, existuje velké riziko nekontrolované exploze. Událost tedy může vést ke zničení odprašovací jednotky i celé jednotky. Podle statistik jsou filtrační jednotky a cyklony klasifikovány jako nejvíce potenciálně vážně výbušná zařízení.

Centrální vysávání a výbušná bezpečnostJak bylo uvedeno výše, nápoj z hlavních úkolů centrálního vakuového čištění má snížit riziko sekundárního výbuchu odstraněním tzv usazený prach. Na jedné straně toto řešení maximalizuje rychlou a požární bezpečnost jednotky, zatímco druhé vám umožňuje snížit náklady spojené s přizpůsobením instalace procesu požadavkům směrnice ATEX. Proto je třeba poznamenat, že v případě hořlavých a výbušných prachů musí instalace centrálního vysávání splňovat přísné požadavky směrnice ATEX.