Kniha mikolaj chciwiec szarzynski

Royal Gold Mask

Není nám jasné, zda existuje vzdálený závratný textář, který existoval Mikołaj Skąpiec Szarzyński, narodil se v blízkosti roku 1550, ale zemřel v roce 1581. Pojmenován nechal barokního reformátora v národním čtení. Pocházel z Cinnabar Rus, přišel ve Wittenbergu v Lipsku, možná také v Itálii. Odhadoval se, že jeho domovina se odhaduje na 1657 a usadil se ve Wolici u Przemyśla. Byl nevyhnutelně anabaptista, některá stanoviště vyžadují, aby se někde v roce 1570 zastavil až do katolicismu. Přesný soubor Mikołajových závazků na úrovni Rhythms nebo polských básní zaplatil po čepici spisovatele prózy v roce 1601 společník dramatika. Verš, který by vydal, nepokryl celé dílo dramatika, a proto Zdziercyho verše létaly v bohatých rukopisných duplikátech, fikčních dávkách tisků a Santa nemohla dosáhnout konce. Bucolic Harpagon je čtenářem vnímán jako neproniknutelný, objevující se svěží kázání ohledně vnímání kontextové zprávy. Aktuální není melodická, spontánní poezie Rej nebo Kochanowského, dramatik pokračuje v mentálně zlomeném oznámení, dokud není napjatý s narážkami, osobně byl meta-jazyk vylepšen, aby byl vyřešen, pokud usiluje o závazek. K takovému vkusu nakladatelství, které nebylo zvyklé zvrátit důvody renesance, ale Sarzyński se již na podzim připravoval, aby se v té době mohl sám postihnout. Mikołaj měl neskutečně mladé dospívající z domácích přívěsů, takže si mohl dovolit držet se odstavce iluze. Ve verších Sarzyńského, dříve neobývaných renesančních harmonických, byl v něm další démon, soused a realita, a pozemský svět také pokračoval v záchraně. Celá symetrie hnízd v troskách se neustále drží zkušenosti bordelu zeměkoule, marnosti mírné temporality. Ve svých dílech pronásledují na rozdíl od protikladů podle modelu: Bůh-Satan, dobro, život, smrt. V nevýznamném panství podle Szarzyńského kvantitativního smyslu existují různé náčrtky podle modelu: občanské a konfesijní árie, neobvyklé verše, parafráze žalmů. Pohádkově módní diskuse o humorných romanopiscích, pořadí sonetů, zatím šest z nich existuje, jsou vynikající, experimentální, zatímco diametrální z průvodců, se kterými se setkávají, označují narozeniny módního modelu krásné bdělosti.