Prodej aut a pokladna

Pokladna nazývaná pokladna jako auto musí být vhodná pro pravidelnou kontrolu. V tomto ohledu však chce být dotyčný přezkum vytvořen nejpozději dva roky od posledního přezkumu nebo fiskalizace.

Povinnost přezkoumat pokladnu vyplývá z dobrých právních úkonů. Právním základem pro dvouleté kontrolní období pro registrační pokladny je § 7 odst. 1 písm. 1 bod 6 ve spojení z § 16 odst. 1 písm. 1 nařízení ministra financí ze dne 28. listopadu 2008 o podmínkách používání registračních pokladen. Podle zákona, a tedy podle ustanovení § 61 odst. 3 trestního zákoníku, se neprovedení nebo předčasné přezkoumání pokladny považuje za nesprávné vedení knihy a hrozí uložením pokuty za daňový přestupek. Levnější možností pro dvouletou revizi je instalace každý rok. Pokud jde o revizi pokladen, měli byste si také zapamatovat vhodný čas, který se provádí podle daňového zákoníku. Společně s uměním. 12 odst. 3 tohoto zákona se lhůty známé v měsících konají v poslední den aktuálního měsíce, který vypovídá o začátku lhůty a kdy takový měsíc nebyl - v aktuální den posledního měsíce.

Povinnost dohlížet na datum revize pokladny má osoba s dotyčnou pokladnou. Před uplynutím dvou let od poslední inspekce by měl držitel informovat servisního technika o potřebě takové inspekce. Technik pokladny by měl v titulu 5 dnů od data předložení pokladny uživatelem provést povinnou technickou kontrolu pokladny (§ 31 odst. 4 nařízení o registračních pokladnách.

https://eron-p.eu/cz/

Přezkoumání technického stavu pokladny by mělo nejprve zkontrolovat: stav všech pečetí pokladny, stav pouzdra, čitelnost fiskálních dokumentů, pracovní program, správný provoz, stav paměti a stavu baterie.A konečně, aby nedošlo k vystavení pokut z části daňového úřadu, měl by daňový poplatník sledovat lhůty pro přezkoumání pokladny.