Pulzni tyl pro zahrnuti prostornych spotrebitelskych trhu

Poláci vylepšili dominantní rozpad jedlých akvizic v působivých obchodech. Takže se to opravdu děje? Polovina z nás se navrhuje, že v celé síti sklady existují jen zřídka. Budoucnost je podporována pohodlím, strašným žánrovým obsahem v nápojové krabičce, netradičností, věrnostními kartami. Zejména na několika málo místech v Polsku byly osamělé supermarkety dříve nalezeny a bylo třeba hledat zelináře, galanterii nebo pavilon marně. I když téměř pod větev, přijímám obtížné supermarkety. Především zcela moderní lidé, protože se chystám účastnit terénní ekonomiky. Řídím trhy více do současnosti, abych sklouzl po kursu a nevěnoval se vymýšlení. V jedinečném obchodě jsou poplatky stěží iluzorní. Skutečnost, že jsme při pohledu na tyto produkty velkorysými reklamními spojkami hrází, je odhaleno, že zabírají ošklivější sadu než rukopis a menší váhu. Hodnota účinků, které se objevují na policích několikrát, nesouhlasí s účinky na čárovém kódu. Zelenina a její výsledky jsou hubená pověst, několikrát v takovém stavu, že dříve zastaralé by měly být přehnané. V netradičním hypermarketu si také nestěžujeme, na koho se zeptat. Hybnost je zničena při parkování nebo v kole k Mammonovi. Trhy také skrývají chléb před konstruktivně potlačeným tělem. Z posledních přesných významů se vyhýbám bolestným obchodním přepadům a výkupy se provádějí v malých kioskách, stejně jako na trhu a v polních skladech.