Vedeni zaznamu na farme

Povinnost vést evidenci prostřednictvím internetového zařízení ve směru pokladny v průběhu roku 2000 a sedmnáctého roku budou provádět všichni podnikatelé provozující finanční kampaně a vydávající jejich zdravé a asistenční služby subjektům bez registrované finanční činnosti a paušálním zemědělcům. Železnice ve fiskálních měnách jsou dodávány postupně.

V padesátém roce patnáctého roku zákonodárce zrušil výjimku z povinnosti uchovávat elektronické záznamy subjektům, mezi nimiž zaznamenal hrubá porušení. Tato protiprávní jednání spočívala především v tom, že podtrhly skutečný obrat jejich činností tak, aby odpovídaly rozsahu 20 tisíc obratů, u nichž nebyla povinnost vést záznamy o štěstí a službách prostřednictvím registrační pokladny a prostřednictvím ní platit příjmy. Odvětví, která nejčastěji dovolila tento druh pochybení, podle ministerstva financí, byla autoservisy, diagnostické stanice vozidel, lékaři, zubní lékaři, kadeřníci a kantýny prováděné na polích vzdělávacích institucí a prostřednictvím těchto řízených pozic. Zákonodárce rovněž tvrdí, že zaznamenání obratu od všech podnikatelských subjektů nabízejících služby spotřebitelům bez započtených finančních činností i pro zemědělce s paušální sazbou bude vhodným krokem v plánu na zvýšení transparentnosti a přitažlivosti na trhu, a navíc umožnění šťastnějšího a populárnějšího vymáhání práv před spotřebitelským soudem. Společně se čtvrtým bodem uvedeného nařízení bylo zařízení provádějící služby související s výměnou pneumatik, technické prohlídky a inspekce, jakož i daňoví poradci, kadeřníci a kosmetologové povinni ihned nainstalovat pokladnu společně s prvním dnem ledna 2000, sedmnáctým rokem. V ostatních případech mají podnikatelé, na něž se nevztahují zvláštní předpisy, dobu rovnající se dva měsíce od překročení limitu dvaceti tisíc zlotých na instalaci pokladny.