Zona s nebezpecim vybuchu je

Směrnice ATEX (Atmosphères Explosibles, známá také jako směrnice 94/9 / ES, je rozhodně Evropskou unií, která definuje základní požadavky na datové produkty pro správu v oblastech s nebezpečím výbuchu. Nebezpečí výbuchu metanu a uhelného prachu je ideální většina strojů a nástrojů používaných v dolech z černého uhlí a směrnice ATEX se vztahuje na zařízení a ochranné metody určené pro použití v oblastech vystavených nebezpečí výbuchu. Doposud byly bezpečnostní předpisy v konkrétních zemích Evropské unie mezi sebou rozděleny, což značně bránilo svobodě výměny zboží mezi členskými státy.Z tohoto hlediska byla vytvořena sjednocující směrnice ATEX, která sjednotila stávající předpisy a výrazně usnadnila oběh materiálů v Evropské organizaci. Při provádění ustanovení článku 100a Římské smlouvy je nejdůležitějším bodem směrnice ATEX věnovat volný pohyb zboží, které poskytuje významný stupeň ochrany proti výbuchu. Pokud jde o datová zařízení pro činnost v oblastech ohrožených výbuchem, vydal Evropský parlament a Rada Evropské unie dne 23. března 1994 směrnici ATEX 94/9 / ES, která byla v provozu 1. července 2003. Směrnice 1999/92 / ES ATEX137 (také známá pod názvem ATEX UŽIVATELÉ byla přijata dne 16. prosince 1999, která se pokud jde o změnu týká minimálních bezpečnostních požadavků na položky v pozadí, kde hrozí nebezpečí výbuchu. Směrnice ATEX 94/9 / ES vstoupila v platnost dne 1. července 2003 a nahradila předchozí směrnice 76/117 / EHS a 79/196 / EHS.

Grey Blocker

Označení CE (fr Conformité Européenneidentifikační číslo certifikačního orgánuSymbol provedenískupina výbuchukategorie zařízenítyp ochrany proti výbuchupodskupiny výbušninteplotní třída

Doporučujeme školení Atex